Με επιστολή προς τα μέλη της κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ" εκδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας πρυτανικής αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:


 

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και ευθύνη να θέσουμε στην κρίση σας την υποψηφιότητά μας για τις εκλογές ανάδειξης της Πρυτανικής Αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στη βάση του κοινού οράματός μας για ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αυτοδιοίκητο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, η διοίκηση με νέες ιδέες, χωρίς προγενέστερες δεσμεύσεις και χωρίς αποκλεισμούς, πιστεύουμε πως αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εξωστρεφούς εποχής και ενός ποιοτικού άλματος για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Πυρήνα της πρωτοβουλίας μας αποτελεί το Πρόγραμμα δράσης μας, το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες: την Ανάπτυξη, την Υποστήριξη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Η Ανάπτυξη αποτελεί προαπαιτούμενο της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε οποιαδήποτε κλίμακα (τοπική, εθνική, διεθνή). Στηρίζεται δε στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο μιας Ιδρυματικής στρατηγικής.

 

Η Ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς θεσμική και στοχευμένη Υποστήριξη. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της Πανεπιστημιακής λειτουργίας. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με βασικό εργαλείο τον καθολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς οριζόντιας προώθησης και θεσμικής υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Υλοποιώντας υπεύθυνα, με εντιμότητα, διαφάνεια και με υψηλά πρότυπα το παραπάνω Πρόγραμμα κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, αυτοδύναμο και εξωστρεφές Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σας ζητάμε να γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας, ενισχύοντάς την με την υποστήριξή σας.

 

Με εκτίμηση,

 

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού