Συζήτηση με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα τη Λευκάδα πραγματοποίησε το υποψήφιο Πρυτανικό σχήμα με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο. Στη συζήτηση τέθηκε υπόψη του σχήματος το μείζον ζήτημα της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος. Ο Πρόεδρος, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό του έχουν κληθεί να διαχειριστούν μια αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση που δημιουργεί αβεβαιότητα και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την οικοδόμηση ενός ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Εργάστηκαν ωστόσο εντατικά προκειμένου να συντάξουν και να υποβάλουν προς αξιολόγηση ένα τεκμηριωμένο σχέδιο βιωσιμότητας και σκοπιμότητας της λειτουργίας του Τμήματος στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Ως υποψήφιο πρυτανικό σχήμα πιστεύουμε ότι η άρση αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος με σκοπό να συμπεριληφθεί στα μηχανογραφικά δελτία και να υποδεχθεί φοιτητές δεν αποτελεί μια απλή κατευθυντήρια γραμμή, αλλά επιταγή και συνεπώς αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας στην διοικητική ατζέντα μας και στις διεκδικήσεις μας προς το Υπουργείο Παιδείας.

 

Τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και διοικητικά δεδομένα του Τμήματος εγγυώνται ότι δεν πρόκειται για ένα Τμήμα θνησιγενές ή με αβέβαιο μέλλον. Πρόκειται για ένα Τμήμα βιώσιμο, με αντικείμενο σπουδών οριζόντιου ενδιαφέροντος σε περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας της Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ελλάδας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ουσιαστικό ζητούμενο, πέραν της σαφούς πρόθεσης έναρξης και πλήρους ανάπτυξης της εκπαιδευτικής του λειτουργίας (με την ταυτόχρονη διευθέτηση των κτιριακών ζητημάτων του και την ενίσχυση του διδακτικού και τεχνικού του προσωπικού), αποτελεί η υποστήριξη της συμμετοχής του (άτυπα ή θεσμικά) σε Περιφερειακά όργανα καθορισμού πολιτικών ή και λήψης αποφάσεων, καθώς και η λειτουργία του ως γέφυρας διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και την καλώς εννοούμενη επιχειρηματικότητα.
Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης διαθέτει και ένα σημαντικό εσωτερικό συγκριτικό πλεονέκτημα, στο πλαίσιο του πολυνησιωτικού χαρακτήρα του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς γεωγραφικά, το νησί της Λευκάδας συνδέεται με την ηπειρωτική Ελλάδα με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διεργασία να είναι πιο προσιτή στους υποψήφιους φοιτητές.

 

Καθίσταται επίσης σαφές ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση του διδακτικού έργου του Τμήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, για τις τέσσερις κατανεμημένες στο Τμήμα θέσεις μελών ΔΕΠ που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επέστρεψε στο Ίδρυμα λόγω της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας πρέπει να τηρηθεί στάση αναμονής και να μην επανακατανεμηθούν, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής του από την ΕΘΑΕΕ.


 
Η λειτουργία του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα τη Λευκάδα θεωρούμε ότι αποτελεί συστατικό του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με το Τμήμα να μπορεί να συμβάλλει τόσο στον κατάρτιση του σχεδίου αυτού, όσο και στην προσπάθεια ουσιαστικής διασύνδεσης του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Προέχει να σταθούμε με αίσθημα ευθύνης, διεκδικώντας και θωρακίζοντας παράλληλα την ισόρροπη ανάπτυξη - με ακαδημαϊκούς όρους - του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:
Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού