Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις". Στο ΜΕΡΟΣ Β΄ του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ με τίτλο "Ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών" υπάρχουν τα άρθρα που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις πρυτανικές εκλογές. 

Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις  22 Απριλίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Μαΐου 2020.

Ιστοχώρος διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133