Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και, μεταξύ άλλων, ορίζει νέες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών στα Α.Ε.Ι., περιλαμβάνεται ρύθμιση περί της συνθέσεως του σώματος εκλεκτόρων για την εκλογή των πρυτανικών αρχών. Στο σώμα συμμετέχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι.

 

Άποψή μας είναι, ότι η εξαίρεση των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι), αποδυναμώνει τη ζητούμενη δημοκρατικότητα και συλλογικότητα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων, αλλά και του νέου μοντέλου συμμετοχικής διοίκησης που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε, η ανάδειξη της διοίκησης των Πανεπιστημίων από όλες τις κατηγορίες προσωπικού, που υποστηρίζουν καθημερινά την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, είναι επιβεβλημένη.

 

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού