Ο υποψήφιος πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος στο ipaideia.gr.
Ο υποψήφιος πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος στο metaptixiako.gr.


Ο Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, υποψήφιος Πρύτανης με το σχήμα με τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ" στις επικείμενες πρυτανικές εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παραχώρησε συνέντευξη σε διαδικτυακά Μέσα.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2020 από τους ιστοχώρους:


Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

  • Ποιες θα είναι οι βασικές σας προτεραιότητες στην περίπτωση που εκλεγείτε και αναλάβετε τη διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου;
    Οι προτεραιότητές μας αποτυπώνονται σε ένα αναλυτικό – και απόλυτα ρεαλιστικό – πρόγραμμα δράσης, το οποίο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Ο πρώτος, η ανάπτυξη, αφορά στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα κάθε κλίμακας. Στηρίζεται στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο πάντα μιας συντεταγμένης ιδρυματικής στρατηγικής. Η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς θεσμική υποστήριξη, η οποία αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του προγράμματος. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της πανεπιστημιακής λειτουργίας, αλλά και άρσης εμποδίων και δυσλειτουργιών που εγκλωβίζουν στην εσωστρέφεια. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας και της λογοδοσίας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με εργαλείο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τον τρίτο πυλώνα, οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος θα μετατραπούν σε μοχλούς προώθησης και υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του. Εκφράζουμε την νέα γενιά του Ιονίου Πανεπιστημίου, ζούμε καθημερινά την πραγματικότητα του Ιδρύματος και την τοπική κοινωνία και πιστεύουμε ότι μια διοίκηση με νέες ιδέες, χωρίς προγενέστερες δεσμεύσεις και χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εξωστρεφούς εποχής και ενός ποιοτικού άλματος για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

  • Θα μπορούσατε να γίνετε περισσότερο συγκεκριμένος και να μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποιες δράσεις που εντάσσονται στο παραπάνω τρίπτυχο Ανάπτυξη – Υποστήριξη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός;
    Το πρόγραμμα δράσης μας αποτυπώνεται σε ένα πολυσέλιδο κείμενο και περιέχει δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην εγκαθίδρυση και καλλιέργεια της εξωστρέφειας, στη διεθνοποίηση, στη βελτίωση της καθημερινότητας της ακαδημαϊκής ζωής, στην πράσινη ανάπτυξη αλλά και στην ουσιαστική διασύνδεση του Ιονίου Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης, οι σπουδές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς εκπτώσεις, στοχευμένες στην εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων. Δράσεις όπως η επικαιροποίηση και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών βάσει προτύπων πλήρως συμβατών με την κείμενη νομοθεσία και το διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και η διαμόρφωση στρατηγικών για την ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των καθηγητών/διδασκόντων, θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον μάθησης, συμπεριλαμβανομένης και της διά βίου εκπαίδευσης. Στο πεδίο της έρευνας, κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική την δημιουργία ενός ερευνητικού περιβάλλοντος - φυσικού και οικονομικού – σύμφωνου με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή που να είναι κατάλληλο για την προσέλκυση ερευνητών υψηλών προσόντων, με διάρκεια και προοπτική στην απασχόλησή τους. Ερευνητικά σχέδια που αποσκοπούν στην αριστεία και έχουν προοπτικές παραγωγής πρωτότυπων αποτελεσμάτων είναι αυτά που επιτέλους πρέπει να υποστηριχθούν έναντι αυτών που απλώς ανακυκλώνουν ιδέες και καλλιεργούν τελικά την εσωστρέφεια. Υπάρχουν λίγα τέτοια παραδείγματα έργων αριστείας, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από το Ίδρυμα. Επίσης, η επένδυση σε ερευνητικές και υπολογιστικές υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν οριζόντια προς όφελος του Ιδρύματος είναι σημαντικό ζητούμενο. Η προγενέστερη εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοιου είδους προτάσεις, στο παρελθόν τέθηκαν στο περιθώριο ελλείψει μιας συγκροτημένης στρατηγικής. Τέλος, οι συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν μπορεί παρά να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την ερχόμενη τετραετία. Το ισχύον κτιριολογικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί, στο πλαίσιο της κάλυψης- βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου - των τεκμηριωμένων κτιριακών αναγκών και των αναγκών σε υποδομές των Τμημάτων του Ιδρύματος.

 

  • Μιλώντας για την έρευνα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να βοηθήσουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ενισχύσει την ερευνητική του παρουσία στο εγχώριο αλλά και στο διεθνές στερέωμα;
    Θα ξεκινήσω από τα νεοσύστατα Τμήματα. Αν και υπήρξαν εσωτερικές τάσεις οι οποίες ήθελαν να αποτρέψουν την ένταξή τους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και οι οποίες δυστυχώς εξακολουθούν να τα υποβαθμίζουν, εμείς πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Η λειτουργία των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Τουρισμού προσδίδουν έναν νέο, δυναμικό και με ιδιαίτερες προοπτικές χαρακτήρα στο ερευνητικό προφίλ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αυτό το πλεονέκτημα σκοπεύουμε να το ενισχύσουμε, υποστηρίζοντας την ερευνητική δραστηριότητα στα νέα αυτά Τμήματα και ενδυναμώνοντας την προσπάθεια σύνδεσης των αποτελεσμάτων της με την κοινωνία. Παράλληλα, οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν εξαρχής μια ιδιαίτερη δυναμική. Σε αυτές είναι γνωστό ότι εντάσσονται και οι τέχνες, με τα δύο καλλιτεχνικού προσανατολισμού Τμήματα του Ιδρύματος, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας να έχουν καλλιεργήσει ήδη ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον δημιουργικής και καλλιτεχνικής αριστείας στον τομέα της μουσικής (η οποία όπως γνωρίζετε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των Ιονίων Νήσων), αλλά και της τέχνης των νέων μέσων. Οι πιο παραδοσιακές μορφές ανθρωπιστικών σπουδών έχουν επίσης συνεισφορά στο ερευνητικό προφίλ του Ιδρύματος, χρειάζονται όμως βήματα εκσυγχρονισμού με ενίσχυσή τους σε νέους τομείς όπως π.χ. οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Το αντίστοιχο εγχείρημα στο πεδίο των τεχνών έχει πραγματοποιηθεί και έχει πετύχει, με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας να πρωτοπορεί σε θέματα ψηφιακής τέχνης. Θεωρούμε λοιπόν ότι το αντίστοιχο βήμα πρέπει να γίνει και για τις παραδοσιακές μορφές ανθρωπιστικών σπουδών και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ανάγκη για την ακαδημαϊκή ενδυνάμωσή τους. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την μετάβαση θα πρέπει να διαδραματίσει προφανώς η έρευνα που ήδη πραγματοποιείται και παράγει πρωτότυπα και χρήσιμα αποτελέσματα με εφαρμογή σε πολλαπλά πεδία και με διεπιστημονικό τρόπο, όπως π.χ. αυτό συντελείται από το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο βρίσκεται στην διεθνή ερευνητική αιχμή, με πρωτοπορίες σε θέματα όπως η διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και με διεθνείς συνεργασίες μεγάλου βεληνεκούς, π.χ. με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, αλλά και με διαθεματικές προσεγγίσεις, όπως η εγκαθίδρυση πάρκων λογοτεχνικών ταξιδιών. Σημαντικό πλεονέκτημα τέλος αποτελεί και η ύπαρξη των Ινστιτούτων, μέσω των οποίων μπορούν να καλλιεργηθούν περαιτέρω διεπιστημονικές ερευνητικές συνέργειες.