Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας

Η Χριστίνα Μπάνου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, είναι διευθύντρια του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας». Διδάσκει στο ΤΑΒΜ από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

 

Η Χριστίνα Μπάνου γεννήθηκε στη Αθήνα και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, και εκπόνησε διδακτορική διατριβή για την ιστορία του βιβλίου / ιστορία της τέχνης του βιβλίου στο Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (επιβλέπων καθηγητής: κ. Ηλίας Αντωνόπουλος).

 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη σύγχρονη εκδοτική βιομηχανία του βιβλίου, την αισθητική των εκδόσεων, την εικονογράφηση και διακόσμηση του βιβλίου, τη διαμόρφωση της εκδοτικής αλυσίδας, την ιστορία του βιβλίου, την ιστορία της τέχνης του βιβλίου, την πολιτική βιβλίου, την αναγνωστική πολιτική, και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εκδοτική διεργασία και σε ειδικότερα ζητήματα εκδοτικής.

 

Ζει στην Κέρκυρα, είναι έγγαμη και μητέρα μιας κόρης.

 

Η πιο πρόσφατη μονογραφία της Χριστίνας Μπάνου εκδόθηκε το 2017 από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Elsevier: Banou, Christina (2017), Re-inventing the Book. Challenges from the Past for the Publishing Industry, Foreword by Angus Phillips, Cambridge – Oxford: Elsevier - Chandos Publishing.

 

Μονογραφίες στα ελληνικά: 1. Μπάνου, Χριστίνα (2012), Το επόμενο βήμα του Γουτεμβέργιου: Οι εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. ISBN 978-960-02-2844-1, σ. 385. 2. Μπάνου, Χριστίνα (2008), Διαχρονικά γνωρίσματα της εκδοτικής βιομηχανίας στον δυτικό πολιτισμό, πρόλογος: Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, εισαγωγικό σημείωμα: Κ. Σπ. Στάικος, Αθήνα: Εκδόσεις Κότινος, ISBN 978-960-6727-07-8, σ. 182.

 

Η Χριστίνα Μπάνου έχει επιμεληθεί επιστημονικά δυο εκδόσεις, και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Collection and Curation (Emarald) Έχει διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Robert Gordon University, Aberdeen, UK.