Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας

Ο Ηλίας Γιαρένης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι ιστορικός και βυζαντινολόγος. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1992), με δίπλωμα ειδίκευσης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1998). Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Βυζαντινή Ιστορία (2003) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα.

 

Μέλος Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου από το 2005, με συνεχή διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2017 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας». Έχει διεξαγάγει έρευνα στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μέλος του Α' Κολλεγίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (1997-1999). Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, του Κέντρου Μελετών Ιονίου και της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.

 

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Βυζαντινή Λογιοσύνη και Εκπαίδευση, στον κόσμο του Βυζαντινού Βιβλίου, στη Βυζαντινή Κέρκυρα, αλλά και στην πρόσληψη του Βυζαντίου στην νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα.